Implant / เวลาผลิต

 • Q: ตอนนี้ทางแลปมี Abutment ในสต๊อก สำหรับงานด่วน แนะนำยี่ห้ออะไรบ้าง ?

  A: ทางแลปมี Straumann, Astratech, Osstem ที่ใช้งานบ่อยไว้รองรับงานด่วน

  PC LAB

  รูป: Stock Abutment

 • Q: เวลาผลิตในแลปกี่วัน ?

  A: อ้างอิงตามวันผลิตงานแต่ละชนิด
  *หมายเหตุ:
  ► เมิ่อได้อุปกรณ์ ครบจาก Supplier แล้ว
  ► ไม่รวมวันรับ-ส่งงาน และกรุณาใส่วันส่งงานก่อนนัดคนไข้ 1 วัน

 • Q: หมอส่ง Abutment มาให้แลป หรือให้แลปสั่งกับ Supplier แบบไหนงานเสร็จเร็วกว่า ?

  A: ส่วนมากที่ส่งมาขนาดมักไม่พอดี ทำให้เสียเวลาเปลี่ยนและมีความเสี่ยงสูญหายได้
      แนะนำให้แลปสั่งให้ ขนาดจะแม่นยำและงานมีโอกาสเสร็จเร็วกว่า