About Us

About Us
PC LAB
PC LAB
PC LAB

ก่อตั้งในปี 1972
โดยคุณหมอเพ็ชรา เตชะกัมพุธ

PC LAB

ก่อตั้งในปี 2006
โดยคุณวิรัตน์ และคุณธนัชพร คุณารัตนอังกูร

PC LAB
 • ✓ Oldest & No.1 dental lab in Thailand
 • ✓ National's largest & Full service dental lab in Thailand
PC LAB

แลปทันตกรรม = 6 แห่ง

 • • อนุสาวรีย์
 • • งามวงศ์วาน
 • • หาดใหญ่
 • • อุบล
 • • พัทยา
 • • ขอนแก่น
PC LAB พนักงาน > 500 คน
PC LAB

เซลรับส่งงาน > 100 คน

 • • ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
 • • DC: คลองหลวง, มีนบุรี, สมุทรปราการ
PC LAB

ให้บริการลูกค้า > 2,000 แห่ง

 • • มหาวิทยาลัย
 • • โรงพยาบาล
 • • คลินิก
 • • ศูนย์ทันตกรรม
PC LAB

ให้บริการทันตแพทย์ > 4,000 คน

PC LAB

ผลิตฟันปลอมชนิดติดแน่น

 • • PFM
 • • FMC
 • • PIN
 • • TEMP
 • • Zirconia
 • • All Ceramic
 • • Implant
 • • Composite
PC LAB

ผลิตฟันปลอมชนิดถอดได้

 • • Acrylic
 • • Retainer
 • • RPD
 • • Flexible

History & Milestone

 • • 1972 – ก่อตั้งแลปทันตกรรมรองรับคลินิกส่วนตัวของคุณหมอเพ็ชรา
 • • 1984 – คุณธนัชพร ลูกสาวคนโตของคุณหมอเพ็ชรา เข้ามาช่วยบริหารแลป
 • • 1990 – เปลี่ยนชื่อเป็น PC Dental Lab และขยายบริการสู่ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย
  ศูนย์ทันตกรรม และคลินิก ทั่วกรุงเทพฯ
 • • 1993 – เริ่มให้บริการสินค้า All Ceramic
 • • 1996 – ขยายแลปแห่งที่ 2 ไปที่สาขางามวงศ์วาน
 • • 1997 – เริ่มส่งออกไปยุโรป
 • • 2006 – ขยายแลปสู่งานถอดได้ ในชื่อ Dentaneer
 • • 2007 – ขยายตลาดสู่ต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย
 • • 2015 – ขยายตึกใหม่ที่งามวงศ์วาน เพื่อเป็น Digital Lab…เริ่มให้บริการสินค้า Zirconia
 • • 2016 – เปิดแลปสาขาต่างจังหวัดแห่งแรกที่หาดใหญ่…PC-หาดใหญ่
 • • 2018 – เปิดแลปสาขาที่ 2 ที่อุบลราชธานี…PC-อุบล
 • • 2018 – ยกระดับกระบวนการผลิตสู่ Digital ในสินค้า PFM, FMC, EMP และ RPD
 • • 2019 – เปิดแลปสาขาที่ 3 ที่พัทยา…PC-พัทยา
 • • 2020 – เปิดศูนย์รับส่งสินค้า (DC) เพื่อยกระดับการบริการให้ครอบคลุมมากขึ้น
 • • 2020 – เปิดแลปสาขาที่ 4 ที่ขอนแก่น…PC-ขอนแก่น
VisionPremium Crown…Outstanding Value
เรามีความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบฟันปลอมที่มีคุณภาพสู่มือทันตแพทย์
เพื่อให้คนไข้ได้กลับมามีสุขภาพฟันที่ดี ทานอาหารได้อร่อย และยิ้มได้อย่างมีความสุขอีกครั้ง

Mission

 • Provide world-class products
 • Continuous improvement
 • Desire for perfection
 • Technology adoption to global best
 • Work as a team