วิธีง่าย ๆ ได้งานดี

1. การ preparation

 • ● มีเนื้อที่เพียงพอ
 • ● Abutment ไม่โด่ง
 • ● ไม่มี Undercut
 • ● คลิปแนะนำการ preparation (Seminar by Dr.Sompop Bencharit)

PC LAB
PC LAB

2. การพิมพ์ปาก

 • ● รอยพิมพ์ปาก-ขอบ margin ชัด ไม่ distort
 • ● ขอพิมพ์เต็มปาก จะได้จุดสบที่ถูกต้อง
 • ● กัด Bite ให้ด้วย

3. การกรอกข้อมูล

 • ● กรอกข้อมูลครบถ้วน ชัดเจน อ่านง่าย
 • ● กรอกตามหัวข้อในใบสั่งงาน
 • ● ขอเป็นภาษาไทย หรือเป็นอังกฤษสำหรับศัพท์เทคนิคเฉพาะ
PC LAB

รูป: ตัวอย่างการเขียนใบสั่งงาน

4. การแพคอุปกรณ์ส่งแลป

 • ● ใส่อุปกรณ์ในกล่องหรือถุงพลาสติกแบบมีซิป เพื่อป้องกันความชื้น
 • ● ห่อด้วยบับเบอร์ เพื่อป้องกันชิ้นงานเสียหาย
 • ● รวมอุปกรณ์และใบสั่งงานใส่ในถุง ปิดให้สนิทด้วยเทปกาว
PC LAB

รูป: การแพคอุปกรณ์ส่งแลป

การรับ-ส่งงาน

 • ● ทีมเซลเข้ารับส่ง-งานอัตโนมัติ
 • ● โทรแจ้งทีมเซลหรือทีมบริการเพื่อให้เข้าไปรับงาน
 • ● ส่งงานมาที่แลปโดยบริการ EMS