มาตรฐานการรับส่งงาน

งานฟันปลอมประเภทติดแน่น

PC LAB

หมายเหตุ: ไม่รวมเวลาในการรับ-ส่ง และกรณีงานร่วมเพิ่มอีก 2 วัน

งานฟันปลอมประเภทถอดได้

PC LAB

หมายเหตุ: ไม่รวมเวลาในการรับ-ส่ง และกรณีงานร่วมเพิ่มอีก 2 วัน