All-Ceramic / เวลาผลิต

 • Q: เวลาผลิตในแลปกี่วัน ?

  A: 1-3 ซี่ = 3 วันในแลป
  4-8 ซี่ = 4 วันในแลป
  8 ซี่ ขึ้นไป = 5 วันในแลป
  *หมายเหตุ: ไม่รวมวันรับ-ส่งงานและกรุณาใส่วันส่งงานก่อนนัดคนไข้ 1 วัน

 • Q: อยากได้งานด่วนต้องทำอย่างไร ?

  A: แจ้งแลปล่วงหน้าเพื่อเตรียมทีมงาน และช่วยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

 • Q: งานด่วนกลึงเปียก E.max CAD ทางแลปมีให้บริการหรือยัง ?

  A: ทางแลปจะเปิดให้บริการเร็วๆนี้