RPD / เวลาผลิต

 • Q: เวลาผลิตสำหรับงาน RPD ?

  A: ลองโครง = เวลาผลิต 3 วันในแลป
  ลองเรียงฟัน = เวลาผลิต 4 วันในแลป
  อัดเสร็จ = เวลาผลิต 5 วันในแลป
  งานร่วมกับงาน Flexible หรือ Acetal = เพิ่มอีก 2 วัน
  งานด่วนลองโครง = 24 ชม. (มีค่าบริการเพิ่ม)
  *หมายเหตุ: ไม่รวมวันรับ-ส่งงานและกรุณาใส่วันส่งงานก่อนนัดคนไข้ 1 วัน