Flexible / เทคนิค

 • Q: พื้นที่เรียงฟันในงาน Flexible ต้องมีพื้นที่เท่าไร ?

  A: 2 มม. ขึ้นไป จะไม่สามารถทำได้ในเคสที่มีพื้นที่เรียงฟันน้อยกว่า 2 มม.

 • Q: การเรียงฟันในงาน Flexible ต่างจากงาน Acrylic ทั่วไปอย่างไร ?

  A: ในงาน Flexible การยึดอยู่ของซี่ฟันกับฐาน ยึดโดยการทำ mechanical lock โดยการเจาะรูในตัวฟัน เพื่อให้วัสดุไหลเข้าไปยึด

  PC LAB

  รูป: การเจาะรูทำ mechanical lock

 • Q: งาน Flexible สามารถเติมฟัน หรือ plate เพิ่มเติมได้ไหม ?

  A: ไม่สามารถเติมฟันหรือ plate ภายหลังได้ เนื่องจากเป็นข้อจำกัดของวัสดุ แต่สามารถซ่อมเติมชั่วคราวด้วย Acrylic ได้

 • Q: งาน Flexible สามารถทำงานร่วมกับงานอื่นได้ไหม ?

  A: สามารถทำงานร่วมกับงานอื่นได้หลากหลาย เช่น ทำเป็นเฉพาะส่วนตะขอ ร่วมกับงาน Acrylic และ RPD ได้

  PC LAB

  รูป: งานร่วม Flexible กับงาน RPD

 • Q: กรณีหมอกรอแก้ตอนใส่ อยากให้งานเรียบควรใช้หัวกรอแบบไหน ?

  A: ใช้หัว Stone สีเขียว และหัวยางสีน้ำตาล

  PC LAB

  รูป: หัวกรองาน Flexible