AC / เทคนิค

 • Q: กรณีงานซ่อมฟัน, เติมฟัน, เปลี่ยนฐาน, เติมตะขอ หมอต้องพิมพ์ปากอย่างไร ?

  A: ทางแลปแนะนำให้คุณหมอพิมพ์งานพร้อมฟันปลอม และเทปูนทับฟันปลอม (ในรอยพิมพ์)

  PC LAB

  รูป: ตัวอย่างงานซ่อมฟัน

 • Q: กรณีเติมฟันหรือเปลี่ยนฟันโดยไม่ต้องพิมพ์ ใช้ได้ในงานไหนบ้าง ?

  A: แนะนำเฉพาะงาน Full Denture

 • Q: ตะแกรงเงิน กับ ตะแกรงทอง ต่างกันอย่างไร

  A: ตะแกรงเงิน มีลักษณะเหมือนรังผึ้ง ส่วนตะแกรงทอง มีลักษณะเหมือนมุ้งลวด
  ราคาจะแบ่งเป็น 3 ขนาด เล็ก/ กลาง/ ใหญ่

  PC LAB

  รูป: ตะแกรงเงิน

  PC LAB

  รูป: ตะแกรงทอง

 • Q: ทางแลปรับทำงานฐานนิ่มไหมครับ

  A: แลปยังไม่ได้รับทำงานฐานนิ่ม